Styrelse

S:t Erik Försäkrings styrelse består av tjänstemän från stadens bolag och förvaltningar samt en extern ledamot från försäkringsbranschen. Till ordinarie bolagsstämma 2013 består styrelsen av följande personer:

Catharina Gyllencreutz 18

Catharina Gyllencreutz  Ordförande

Stadsjurist vid Stadsledningskontorets juridiska avdelning

Per Akenes 18

Per Åkenes  Vice ordförande

Civilingenjör, Aakenes Advisory Services

Susanne Tiderman 18

 Susanne Tiderman

 

Linus Johansson 18

Linus Johansson  

 

 

Per Backe 18

Per Backe

 
Carina Johnsson 18 

Carina Johansson

 

 Ulrika Thorildsson 18

Ulrika Thorildsson