Rutiner för tecknande av försäkring

Genom S:t Erik Försäkring finns koncerngemensamma försäkringar tecknade.

Om det finns ytterligare försäkringsbehov hjälper S:t Erik Försäkring till genom antingen direktförsäkring eller upphandling av försäkringar med externa försäkringsbolag.

I enlighet med den försäkringspolicy som gäller för Stockholms stad så ska samordningen av alla försäkringsfrågor ske genom S:t Erik Försäkring. Samtliga försäkringar som stadens förvaltningar och bolag har behov av ska tecknas med S:t Erik Försäkrings medverkan.

Styrelsen för S:t Erik Försäkring har beslutat om en försäkringsplan som gäller för stadens förvaltningar och bolag. I planen regleras vilka självrisker och vilken försäkringsomfattning som normalt ska gälla hos respektive enhet. Avsteg får endast göras efter samråd med S:t Erik Försäkring.

Om du behöver teckna en försäkring eller diskutera ett eventuellt försäkringsbehov, kontakta någon av S:t Erik Försäkrings kundansvariga:

Julie Monteyne Modig Tel: 08-508 29 935 Mobil: 076-12 29 935
  e-post: julie.monteyne.modig@sterikforsakring.se
 
Helena Brandelius Tel: 08-508 29 930 Mobil: 076-12 29 930
  e-post: helena.brandelius@sterikforsakring.se