Motorfordonsförsäkring

 

Vem försäkringen gäller för

Samtliga trafikförsäkringspliktiga motorfordon som ägs av Stockholms stad samt vissa stiftelser och bolag omfattas automatiskt.

Inköp och avyttringar av trafikförsäkringspliktiga oregistrerade fordon ska anmälas via e-post till Irini Karagoudini på Länsförsäkringar Stockholm, irini.karagoudini@lansforsakringar.se

OBS! Inga fordon ska registreras på Stockholms stads organisationsnummer. Alla förvaltningar har filialnummer som börjar på 69, vilket ska användas. Frågor angående filialnummer besvaras av Serviceförvaltningen.

Försäkringstid

2016-03-01 – 2018-02-28

Försäkringsgivare

Länsförsäkringar Stockholm

Kontaktperson vid försäkringsfrågor är Irini Karagoudini tfn. 08-562 831 62.

Mer information finner du på Länsförsäkringar Stockholms hemsida www.lansforsakringar.se

Försäkringsnummer

Diverse.

Självrisk

Diverse.

Försäkrade skadehändelser

Trafik/Delkasko/Vagnskada/Hyrbil

Skadeanmälan

Ring Länsförsäkringar Stockholm när skada inträffat. Det är det enklaste och snabbaste sättet att få rätt information och en kontaktperson för ärendet.

Under kontorstid: telefon 08-562 836 50

Jour dygnet runt finns på telefon 020-59 00 00

Adress: Länsförsäkringar Stockholm, Box 26, 832 21 Frösön

Skadeanmälan kan även göras via Länsförsäkringar Stockholms hemsida

Försäkringsbrev och villkor

Sänds ut till respektive försäkringstagare.