Information till föräldrar/vårdnadshavare:

Information om Olycksfallsförsäkring för elever mfl.!

Har ditt barn, som går i förskolan eller i skolan, skadat sig?
Här hittar du information om hur du anmäler olycksfallet!

Läs mer

 

  

Information till stadens anställda, gäller inte för elever:

Ny skaderegleringskonsult för stadens egendom- och ansvarsskador!

!! OBS, detta gäller inte för olycksfallsskador för elever. Se separat information ang olycksfall!!
S:t Erik Försäkrings AB har upphandlat skaderegleringen för stadens egendom- och ansvarsskador. Vinnande anbudsgivare blev Cunningham Lindsey.

Från och med 1 januari 2016 ska alla egendom- och ansvarsskador anmälas till Cunningham Lindsey oavsett vilket datum skadan inträffade.

Alla skador ska rapporteras in i RISK, precis som tidigare!

Kontaktuppgifter: 

Telefon vardagar kl. 9-17: 08-98 33 60

Jour övrig tid: 031-703 17 27

Mail:info@cl-se.com  


Länsförsäkringar Stockholm fortsatt försäkringsgivare för motorfordon!

S:t Erik Försäkrings AB har upphandlat motorfordonsförsäkring för stadens fordon. Vinnande anbudsgivare blev Länsförsäkringar Stockholm.

Ny avtalsperiod är 2014-03-01 till 2016-02-28.

Mer information finner ni via länken:

Läs mer

S:t Erik Försäkrings AB - Försäkringsgivare för stadens Kollektiva Olycksfallsförsäkring för elever m.fl.

S:t Erik Försäkrings AB har på uppdrag av Utbildningsförvaltningen tecknat Kollektiv Olycksfallsförsäkringen för elever m.fl.

Skadorna egleras av S:t Erik Försäkrings skaderegleringskonsult Crawford & Co.

Skador som inträffat till och med 2013-06-30 ska anmälas till och regleras av ERV.
Läs mer


Skadeförebyggande

Inom Stockholms stad bedrivs ett aktivt riskhanteringsarbete på olika nivåer. Ansvaret för den dagliga riskhanteringen ligger hos respektive bolag och förvaltning.

Läs mer

Skaderutiner

Alla skador och incidenter ska anmälas i stadens gemensamma skade- och incidentrapporterings- system. Det är endast de som jobbar inom staden som kan rapportera i systemet. Här finns information om hur skador/ incidenter anmäls, vad som ska anmälas, vad som händer efter anmälan m.m.

Om du ska anmäla en t ex olycksfallsskada eller reseskada för en elev så hittar du information om det under fliken "Försäkringar" längst upp på denna sida och välj sedan den försäkring som är akutell.

Läs mer 

 

 

 


 

 

 

Skadeanmälan              

Skadeanmälan till S:t Erik Försäkring (för egendom- och ansvarsskador) gör du, som anställd i staden, i RISK som är Stockholms stads gemensamma incidentrapporteringssystem.

risk.stockholm.se

Vid akuta skador (gäller endast egendom- och ansvarsskador) under icke kontorstid kontakta Cunningham Lindsey på journummer
031-703 17 27 och under kontorstid 08-98 33 60.

Skadeanmälan och information om stadens kollektiva olycksfallsförsäkring för elever mfl hittar du här

Läs mer

Skadeanmälan och information om stadens reseförsäkring för elever mfl hittar du här

Läs mer

Försäkringar

Här finns information om Stockholms stads försäkringar, t ex tjänstereseförsäkring och olycksfallsförsäkring för elever m fl.

Läs mer

Dokument och blanketter

Skadeanmälningsblanketter, försäkringsvillkor, informationsblad mm finns samlade här.

Hämta